Com puc informar-me i participar-hi

EDAS.jpg

On puc informar-me?

La participació ciutadana requereix d’un procés previ d’informació i comunicació que té com a objectiu compartir amb la ciutadania uns continguts bàsics per al debat. A tal efecte està previst disposar diversos suports i espais on els ciutadans  podreu informar-vos sobre el desenvolupament dels treballs del POUM i sobre el procés participatiu:

 • En aquest blog dedicat a l’Avanç del POUM, on es pot consultar informació sobre el procés i participar telemàticament (https://poumgarriga.wordpress.com)
 • Correu electrònic del procés, poum@ajlagarriga.cat
 • Xarxes socials municipals
 • Articles al butlletí municipal
 • Servei d’informació i d’Atenció al Ciutadà (Oficina del Pla). Espai informatiu obert (dates, horari i espai a determinar)

On podré participar? (Espais per al debat)

El procés participatiu lligat a la redacció de l’Avanç del POUM té diferents moments i mecanismes segons el major o menor grau de particularitat i especificitat del contingut dels treballs de planejament:

 • Presentació pública del procés de redacció del POUM i del procés participatiu (9 de Maig de 2018)
 • Entrevistes de context (entre el 15 de maig i el 10 de juny),
 • Enquesta on line, accessible al blog del procés, (entre el 21 de maig i el 17 de juny)
 • Jornada d’itineraris participatius de diagnosi: FEM UN VOLT! (9 de juny de 2018). Inscripcions al blog del procés o a l’OAC de l’Ajuntament.
 • Sessió informativa de resultats de la diagnosi i presentació de la proposta tècnica d’Avanç del Pla (a determinar)
 • Espais informatius puntuals a la via pública (a determinar)
 • Realització de dues sessions deliberatives de l’Avanç del Pla i de proposta de mesures segons àmbits (a determinar)
 • Sessió informativa de retorn de resultats (a determinar)

Edas 2.jpg

ESQUEMA DEL PROCÉS

imatge procés.jpg