Estat i evolució del planejament vigent

Per tal de facilitar la comprensió del punt de partida de l’Avanç de POUM, es facilita la presentació PPT realitzada el 9 de maig, on s’explica què és un POUM, quin és el procés de redacció, els condicionants (Planejament territorial i projectes supramunicipals), el planejament vigent i el seu estat de tramitació i desenvolupament i les fases de redacció i participació ciutadana.

Presentació Estat i evolució planejament vigent